Jsem Lucie. A kreslím. Mé ilustrace odrážejí svět snílka, jehož krátké noci jsou pramálo sladké. Momenty, které lidskému oku snadno uniknou, se mi zarývají do nitra urputnou silou. Hledám krásu ve smutku. Jsem Lucie.